Overname nieuwe huurder

Als u als nieuwe huurder met de vertrekkende huurder bent overeengkeomen goederen over te nemen, dan dient ter kennisgeving aan ons dit formulier ingevuld en verzonden te worden en ontvangt u een bevestiging van ontvangst.