Automatische incasso

Akkoordverklaring automatische incasso.

Hiermee verklaar ik mij tot wederopzegging akkoord tot het automatisch incasseren van het maandelijkse geldende huurbedrag conform huurovereenkomst, uit te voeren op de eerste werkdag van de kalendermaand, vanaf het hieronder door mij ingevuld bank rekeningnummer.