Ik ben huurder

Hier vindt u alle relevante informatie en links die voor u als huurder van belang zijn.
Ook kunt u d.m.v. links naar diverse huurgerelateerde websites van de overheid.

Inschrijfformulier woning

  • Als u in aanmerking wilt komen voor één van onze woningen:                    INSCHRIJFFORMULIER

Reparaties en door huurder periodiek uit te voeren klein onderhoud

  • Ministerieel besluit reparaties door en voor rekening huurder:                   REPARATIES DOOR HUURDER
  • Instructies t.b.v. door huurder uit te voeren onderhoud:                              HANDLEIDING KLEIN ONDERHOUD

Reparatieverzoek

  • Alleen bij urgentie kunt u ons bereiken op ons bij u als huurder bekende mobiele telefoonnummer.          
  • Voor overige gevallen:                                                                                          REPARATIEVERZOEK

Machtigen voor automatische huurincasso

  • Klik hier voor het formulier                                                                                  AUTOMATISCH INCASSO

Huurtoeslag en huurverhoging

  • Aanvragen huurtoeslag kan alleen via de Belastingdienst:                            HUURTOESLAG
  • Informatie inkomensafhankeljke huurverhoging:                                            INKOMENSAFH. HUURVERHOGING

Gegevens wijzigen

  • Als er een wijziging in uw persoonlijke gegevens of huurderstatus is:        GEGEVENS WIJZIGEN

Huur opzeggen

  • Als u de huur wilt opzeggen (opzeggen per één hele kalendermaand):      OPZEGGEN HUUR

Overname nieuwe huurder